Kwaliteit


Waarborg

Kies de beste eieren voor uw geld. We zeggen het niet voor niets, want gezondheid wordt steeds belangrijker. Met een ei van Guliker & Roodbol krijgt u die uitstekende kwaliteit.
Onze eieren zijn altijd vers en in optimale conditie omdat wij zelf dagelijks de eieren bij onze  pluimveehouders ophalen.

Het waarborgen van deze kwaliteit begint bij de basis. Zo werken we met een vaste groep pluimveehouders die door jarenlange ervaring en volgens strenge eisen is geselecteerd.
In samenwerking met pluimveehouders enerzijds en voerfabrikanten anderzijds streven wij een vrijwel constante kwaliteit van de eieren na.

Verwerking

In het distributiecentrum in Zoeterwoude vindt de verwerking van biologische eieren, vrije uitloopeieren en scharreleieren volkomen gescheiden plaats. Dat begint al bij de nauwkeurige registratie en separate opslag bij binnenkomst, waarmee we vermenging direct uitsluiten.

Vervolgens verwerken we de diverse soorten eierenop aparte sorteermachines. Tot slot controleren we alle verwerkte eieren, zowel handmatig als machinaal, op diverse criteria: open breuk, haarscheurtjes, mogelijke bloedresten en andersoortige vervuiling.

Sorteren van eieren

Controle

Een belangrijk onderdeel van het streven naar de allerhoogste kwaliteit voor onze eieren is het eigen inspectielaboratorium. Nadat van alle binnenkomende partijen eieren monsters zijn genomen, worden deze in het laboratorium aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Hier worden de in- en uitwendige kwaliteitsaspecten beoordeeld. De uitwendige kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: open breuk, haarscheuren, vuilschaligheid en vorm.
Voor de inwendige kwaliteit gelden de volgende criteria: eiwithoogte van het dikeiwit, centrale ligging dooier en zuiverheid van het eiwit in het algemeen.

Eidooier

Daarnaast is de kwaliteitsmanager, die ruime ervaring heeft op het gebied van kwaliteit en hygiëne in de voedingsmiddelenindustrie, ook verantwoordelijk voor de uitgaande controle. Steekproefsgewijs controleert hij de eieren die klaarstaan voor verzending op verschillende criteria en normen die door de EU zijn vastgesteld.

Naast haar eigen controles wordt Guliker & Roodbol regelmatig gecontroleerd op de EU regelgeving met betrekking tot eieren door diverse externe instanties (NCAE, nVWA, CBD en ISA-CERT). De wettelijke verplichte HACCP keuring vindt steekproefsgewijs plaats en betreft de volledige aanvoer. Daarnaast is ons bedrijf ook IFS en BRC (wereldstandaarden voor voedselveiligheid) en IKB Ei (Intergrale Keten Bewaking) gecertificeerd.